• Geriatrisch netwerk Land van Cuijk en Noord-Limburg

    Platform voor het uitwisselen van informatie en initiatieven voor kwetsbare ouderen

    "Vitale ouderen vanuit actief burgerschap"

    Lees meer
  • BijeenkomstenDrie keer per jaar vinden bijeenkomsten plaats om ideeën en plannen uit te wisselen, deels door presentaties, deels door interactieve werkvormen. Lees meer

Welkom op deze site van het Geriatrisch netwerk Land van Cuijk en Noord-Limburg

De leden van het Geriatrisch netwerk Land van Cuijk en Noord-Limburg willen een kwalitatief en kwantitatief goed aanbod creëren op het gebied van vitaliteit en gezondheid voor kwetsbare ouderen.

Dit aanbod moet aansluiten bij de vraag en behoefte van cliënten en mantelzorgers op het gebied van welzijn, wonen en zorg. We doen dat door samen te werken, kennis te delen en ideeën als project uit te werken. Op deze manier vullen we elkaar aan en versterken we elkaar.